Hoe ik mijn clix verdien! Klik hier en ik vertel jullie alles over hoe ik dat doe! (2024)

Vandaag deel ik met jullie hoe ik mijn clix verdien. Jullie krijgen natuurlijk altijd al een maandelijks overzicht, maar ik geef wat meer uitleg over wat ik er precies voor doe.

Hoe ik mijn clix verdien! Klik hier en ik vertel jullie alles over hoe ik dat doe! (1)

Hoe ik mijn clix verdien

Graag geef ik wat meer uitleg over Euroclix en met name hoe ik mijn clix verdien. Er zijn namelijk tal van mogelijkheden om via Euroclix je clix te verdienen. En daarom vertel ik vandaag meer over de opties die ik (soms) gebruik. Ook zal ik een paar overige mogelijkheden noemen.

Leestip: Allemaal extra geld!

Om te beginnen klik ik natuurlijk op alle emails van Euroclix die ik ontvang. Want standaard krijg je 1 clix als je daarop klikt. Dat is de optie die eigenlijk elk lid wel gebruikt, mits diegene actief is. Daarnaast zijn er natuurlijk de welbekende enquetes. Soms wordt je via een email uitgenodigd voor een enquete, maar wanneer je er meer wilt doen, loont het heel erg om (meerdere keren per dag) zelf op de site te kijken of er onderzoeken voor je klaar staan. Mijn ervaring is namelijk dat wanneer je zelf regelmatig kijkt of er onderzoeken te doen zijn, je er veel meer kunt doen dan wanneer je alleen wacht op emails met een uitnodiging.

Ook een heel bekende optie is een product (of dienst) kopen via een website waar Euroclix mee samenwerkt. Wanneer ik zelf iets koop via bijvoorbeeld bol.com of The body Shop, doe ik dit altijd via Euroclix, zodat ik daar clix mee verdien. Zo geef ik niet alleen geld uit, maar verdien ik ook weer een paar cent (of euro) terug.

Tot voor kort kon je ook clix sparen via vinden punt nl, maar helaas is deze samenwerking gestopt per 26 maart 2021. Dit is op moment dat ik dit artikel schrijf dus helaas geen verdien-optie meer.

Een hele mooie verdien-optie is het aanbrengen van nieuwe leden. Dit doe ik dan ook al vanaf het begin af aan. Eerst gewoon door mijn familie, vrienden en kennissen hierop te attenderen, later ook via mijn beide blogs. Ik word er altijd ontzettend blij van als ik weer een mail ontvang dat er 150 clix zijn bijgeschreven omdat iemand zich via mijn link heeft aangemeld. Ik zie nooit gegevens van deze personen, maar ontvang wel een mail dat ‘een vriend’ zich via mijn link heeft aangemeld en dat de clix zijn bijgeschreven. Hierbij hoort natuurlijk de 10% verdiensten van wat mijn ‘vrienden’ verdiend hebben. Dit is een cadeautje van Euroclix aan mij en gaat niet van het saldo van deze mensen af!

Leestip: Affiliate marketing!

Zo nu en dan (eens per jaar) kun je ook je profielkenmerken weer (opnieuw) invullen. Daarvoor krijg je dan ook een vergoeding, omdat je je profiel up to date houdt. Wel zo fijn, want dat tikt altijd lekker aan! En ook kun je gratis meedoen aan de Lotteryclix. Elke dag kun je je gratis lot activeren en soms win je daar wat clix mee. Het is gratis, dus ik doe er dagelijks aan mee als ik eraan denk. Soms vergeet ik wel eens een lot te activeren, dus dan heb ik die dag geen kans om clix te winnen.

Je kunt ook

Via Euroclix is het ook mogelijk om een creditcard aan te schaffen. Wanneer je daar aankopen mee doet krijg je daarvoor ook een vergoeding in clix. Zelf maak ik hier geen gebruik van. Maar het is wel een gemakkelijke optie om meer clix te verdienen.

Tot slot heb je dan ook nog de mogelijkheid om door te sparen, want doorsparen loont! In principe is 1000 clix namelijk 10 euro waard, maar! Hier kun je dus meer van maken, want hoe langer je doorspaart, hoe meer zij jou daarvoor belonen. Hieronder een schema.

  • 1000 clix is 10 euro
  • 2000 clix is 25 euro (5 euro cadeau)
  • 5000 clix is 70 euro (20 euro cadeau)
  • 10.000 clix is 150 euro (50 euro cadeau)
  • 20.000 clix is 325 euro (125 euro cadeau)
  • 50.000 clix is 850 euro (350 euro cadeau)

Voor deze laatste optie ben ik nu aan het sparen, maar momenteel heb ik de afgelopen 2 jaar steeds 20.000 clix laten uitbetalen. Daarvoor was dat meer wisselend, omdat ik er toen iets minder mee bezig was. Meld je hier aan voor Euroclix.

Zelf ben ik lid sinds 2006, dus dat is al flink wat jaren.

Leestip: 2000 euro buffer sparen!

Ben jij al lid van Euroclix? Hoe lang al en hoeveel laat jij per jaar uitbetalen?

Hoe ik mijn clix verdien! Klik hier en ik vertel jullie alles over hoe ik dat doe! (2)

Hoe ik mijn clix verdien! Klik hier en ik vertel jullie alles over hoe ik dat doe! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5343

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.